Kariérní postup

 

Typy pozic

 kariérní postup

 

Junior asistent (vhodné pro studenty bez praxe)

V práci tráví 16 – 20 hodin týdně. Student na této pozici pracuje v týmu, který ho vede a učí ho vše potřebné.  Je zapojen do každodenní práce a pomáhá se základními úkoly – kontrola a zakládání dokumentů, pomoc při přípravě a vedení účetnictví českým i zahraničním klientům.

Asistent (vhodné pro absolventy nebo uchazeče s min. praxí 1 rok)

Zaměstnanec na této pozici pracuje pro klienty pod dohledem zkušeného seniora jako člen týmu, zpracovává jednotlivé oblasti, samostatně jedná se zaměstnanci klienta a postupně dostává složitější úkoly. Hlavní důraz je kladen na zvládnutí základních znalostí v účetnictví a daních, pomocí absolvování řady interních vzdělávacích kurzů.

Konzultant / Senior konzultant / Manažer (min. 3 roky praxe)

Hlavní náplní práce konzultantů je řízení práce týmu na konkrétním klientovi, jednání s pracovníky klienta včetně středního managementu, samostatné zpracování složitějších oblastí u klientů. Konzultanti dále projednávají výsledky práce týmu s manažerem zakázky a spolu s ním také stanovují další postup.

Senior manažer (min. 7 let praxe)

Senior manažer je zodpovědný za řízení vlastního týmu lidí (5 – 10), vedení jednání s managementem klienta a projednávání závěrů prací s partnerem.

Partner (min. 3 roky práce manažera)

Partner odpovídá za zakázky jako celek, projednává problematické závěry a určuje celkovou politiku firmy.