Odměny a bonusy

  • Čtvrtletní odměny
  • Stravenky
  • Kafetérie
  • Prémie za získání nového kolegy
  • Akviziční prémie
  • Zvýhodněný telefonní tarif pro vás i rodinné příslušníky
  • Příspěvek na pojištění odpovědnosti

Události