Odměny a bonusy

  • Čtvrtletní odměny
  • Stravenky
  • Kafetérie
  • Prémie za získání nového kolegy
  • Akviziční prémie
  • Zvýhodněný telefonní tarif pro vás i rodinné příslušníky
  • Příspěvek na pojištění odpovědnosti

Události

POP kvíz

25. 5. se uskutečnil první firemní POP kvíz, který si pro nás připravili kolegyně Veronika a Míša. Přihlásilo se asi 60 účastníků, kteří vytvořili 9…