Veletrh Kariéra PLUS v Ostravě, březen 2019

Dne 12. března 2019 se uskutečnil veletrh pracovních příležitostí Kariéra PLUS, který organizovala Vysoká škola baňská – Technická univerzita Ostrava. Jednalo se již o 12. ročník veletrhu, kterého se účastní vysokoškoláci všech univerzit Moravskoslezského kraje i široká veřejnost.

Mezi více než 100 firmami nechyběla ani společnost TPA. Kolegyně z HR, Barbora Spišiaková a Jana Žaloudková, vyrazily do Ostravy spolu s kolegyní Terezou Vágnerovou (TAX) a kolegou Markem Nábělkem (Audit) a snažili se šířit dobré jméno naší společnosti, rozšiřovat povědomí o ní a získat kontakty na nadějné uchazeče. Věříme, že jsme v tomhle ohledu byli úspěšní.

Jaké máme volné pozice