Veletrh Kariéra PLUS v Ostravě, říjen 2021

Dne 12. října 2021 se uskutečnil veletrh pracovních příležitostí Kariéra PLUS, který organizovala Vysoká škola baňská – Technická univerzita Ostrava. Účastnili se vysokoškoláci všech univerzit Moravskoslezského kraje i široká veřejnost.

Mezi více než 60 firmami nechyběla ani společnost TPA. Kolegyně z HR, Zuzana Pospíšilová a Jana Žaloudková, vyrazily do Ostravy spolu s kolegyní Klárou Málkovou (TAX) a kolegou Markem Nábělkem (Audit) a snažili se šířit dobré jméno naší společnosti, rozšiřovat povědomí o ní a získat kontakty na nadějné uchazeče. Jako poděkování jim rozdávali praktické dárečky.  Věříme, že jsme v tomhle ohledu byli úspěšní.

Jaké máme volné pozice